LuCsim

Welkom op de vernieuwde website van LuCsim.

De missie is het verbeteren van het resultaat van de samenwerking in organisaties en tussen mensen in Nederland door mensgerichte proces- en conflictbegeleiding.

Samenwerken vormt voor  de kern en de basis, daar komt de energie vandaan om resultaten te bereiken!

Waar mensen samenwerken gaat het werk beter als de relatie goed is. LuCsim richt zich daarom op de relatie, het proces en op de belangen van de partijen. Meerwaarde bereiken door heldere communicatie en samenweking in het belang van de klant. Als het gaat om procesbegeleiding, projectleiding, (zakelijke) coaching, of als er een conflict is bij conflictbemiddeling of mediation, met LuCsim werkt u naar vertrouwen toe. En dáár gaat het om, om vertrouwen, over samen werken aan een beter resultaat bij overheden, bedrijven en particulieren. 

                 Vertrouwen tussen mensen, daar draait het om!